اعلانات قیمت مواد اولیه
1393/10/20 07:23

قیمت مواد اولیه، 20 دی ماه 93

قیمت مواد اولیه، 20 دی ماه 93
قیمت مواد اولیه، 20 دی ماه 93


ردیف نام ماده اولیه قیمت به ریال/ Source 1 قیمت به ریال/ Source 2
1
پلی اتیلن سبک فیلم 0075   49700 ریال
2
 پلی اتیلن سبک فیلم 0200   49700 ریال
3
پلی اتیلن سبک فیلم 0190   49800 ریال
4
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00   49600 ریال
5
 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00   49600 ریال
6
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H   49800 ریال
7
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D   54500 ریال
8
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA   49950 ریال
9
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3  

 

10
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5   50400 ریال
11
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F   51700 ریال (مهر)
12
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500    
13
 پلی اتیلن سنگین بادی 0035    
14
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110   51600 ریال
15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA    
16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518    
17
پلی اتیلن سنگین بادی BL3   50500 ریال (جم)
18
 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA    
19
پلی اتیلن سبک فیلم 0030    
20
پلی استایرن معمولی 1540    
21
پلی استایرن مقاوم 7240    
22
پلی استایرن انبساطی 300    
23
پلی استایرن انبساطی 400    
24
بندر امام PVC-S65
   
25
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C    
26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L    
27
پلی پروپیلن نساجی Z30S    
28
پلی پروپیلن نساجی V30S    
29
پلی پروپیلن نساجی ZH510L    
30
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N    
31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781    
32
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821    
33
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825    
34
پلی اتیلین سنگین بادی 3713 آریاساسول    

 نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها :