اعلانات قیمت مواد اولیه
1393/10/22 16:04

قیمت مواد اولیه؛ دوشنبه ۲۲ دی ماه

قیمت مواد اولیه؛ دوشنبه ۲۲ دی ماه


قیمت مواد اولیه؛ دوشنبه ۲۲ دی ماهردیف نام ماده اولیه قیمت به ریال/ Source 1 قیمت به ریال/ Source 2
1 پلی اتیلن سبک فیلم 0075   48900 ریال
2  پلی اتیلن سبک فیلم 0200   48900 ریال
3 پلی اتیلن سبک فیلم 0190   49100 ریال
4 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00   48700 ریال
5  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00   48700 ریال
6 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H   46700 ریال
7 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D    
8 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA   48800 ریال
9  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3  

 

10 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5   49500 ریال
11 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F   50700 ریال (مهر)
12 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500    
13  پلی اتیلن سنگین بادی 0035    
14 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110   51600 ریال
15 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA    
16 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518    
17 پلی اتیلن سنگین بادی BL3   50300 ریال (مارون)
18  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA    
19 پلی اتیلن سبک فیلم 0030    
20 پلی استایرن معمولی 1540    
21 پلی استایرن مقاوم 7240    
22 پلی استایرن انبساطی 300    
23 پلی استایرن انبساطی 400    
24 بندر امام PVC-S65    
25 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C    
26 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L    
27 پلی پروپیلن نساجی Z30S    
28 پلی پروپیلن نساجی V30S    
29 پلی پروپیلن نساجی ZH510L    
30 پلی پروپیلن شیمیایی RP340N    
31 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781    
32 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821    
33 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825    
34 پلی اتیلین سنگین بادی 3713 آریاساسول    

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :