اعلانات قیمت مواد اولیه
1393/10/24 07:26

قیمت مواد اولیه؛ سه شنبه ۲۳ دی ماه

قیمت مواد اولیه؛ سه شنبه ۲۳ دی ماه

قیمت مواد اولیه؛ سه شنبه ۲۳ دی ماه

ردیف نام ماده اولیه قیمت به ریال/ Source 1 قیمت به ریال/ Source 2
1 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 48400ریال 48600 ریال
2  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 48200 ریال 48600 ریال
3 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 49000 ریال 49900 ریال
4 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 48400 ریال  
5  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 48400 ریال 48400 ریال
6 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H   46100 ریال
7 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D    
8 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 48500 ریال 48600 ریال
9  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3  51300 ریال

 

10 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 49700 ریال 50300 ریال
11 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 50000 ریال 50400 ریال (مهر)
12 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 55000 ریال  
13  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 51200 ریال 51200 ریال
14 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110   51300 ریال
15 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA    
16 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 54700 ریال  
17 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 49500 ریال  
18  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 53300 ریال  
19 پلی اتیلن سبک فیلم 0030    
20 پلی استایرن معمولی 1540 48800 ریال  
21 پلی استایرن مقاوم 7240 51500 ریال  
22 پلی استایرن انبساطی 300 57500 ریال  
23 پلی استایرن انبساطی 200 58000 ریال  
24 بندر امام PVC-S65 31300 ریال  
25 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C    
26 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L    
27 پلی پروپیلن نساجی Z30S 43000 ریال  
28 پلی پروپیلن  C30S 43000 ریال  
29 پلی پروپیلن نساجی ZH510L 43000 ریال  
30 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 38300 ریال  
31 ABS 0150 58800 ریال  
32 پلی استایرن انبساطی وارداتی 55000 ریال  

 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها :