اعلانات قیمت مواد اولیه
1393/10/27 11:10

قیمت مواد اولیه؛ شنبه ۲۷ دی ماه

قیمت مواد اولیه؛ شنبه ۲۷ دی ماه
قیمت مواد اولیه؛ شنبه ۲۷ دی ماه

ردیف نام ماده اولیه قیمت به ریال/ Source 1 قیمت به ریال/ Source 2
1 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 50000 ریال 49800 ریال
2  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 50200 ریال 50300 ریال
3 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 50000 ریال 50400 ریال
4 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 49000 ریال  
5  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 48700 ریال 48300 ریال
6 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47500 ریال 47500 ریال
7 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D   43800 ریال(off)
8 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 49500 ریال 49300 ریال
9  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 51200  ریال

 

10 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 51500 ریال 50900 ریال (مارون)
11 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 52000 ریال 52700 ریال (مهر)
12 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 55000 ریال  
13  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 51500 ریال  
14 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110   52300 ریال
15 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA    
16 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 55000 ریال  
17 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 51000 ریال 51300 ریال
18  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 53300  ریال  
19 پلی اتیلن سبک فیلم 0030    
20 پلی استایرن معمولی 1540 51400  ریال  
21 پلی استایرن مقاوم 7240 53500 ریال  
22 پلی استایرن انبساطی 300 57500 ریال  
23 پلی استایرن انبساطی 200 57500 ریال  
24 بندر امام PVC-S65 31100 ریال  
25 PVC- S65 غدیر 30100 ریال  
26 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C    
27 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L    
28 پلی پروپیلن نساجی Z30S 42000 ریال  
29 پلی پروپیلن  C30S 42000 ریال  
30 پلی پروپیلن نساجی ZH510L 41800 ریال  
31 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 38500 ریال  
32 ABS 0150 58800 ریال  
33 پلی استایرن انبساطی وارداتی 54500  ریال  

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :