اعلانات قیمت مواد اولیه
1393/10/30 07:23

قیمت مواد اولیه؛ سه شنبه ۳۰ دی ماه

قیمت مواد اولیه؛ سه شنبه ۳۰ دی ماه

قیمت مواد اولیه؛ سه شنبه ۳۰ دی ماه


ردیف نام ماده اولیه قیمت به ریال/ Source 1 قیمت به ریال/ Source 2
1 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 50500 ریال 51200 ریال
2  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 51200 ریال 54200 ریال
3 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 50300 ریال 52500 ریال
4 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 48800 ریال 49500 ریال
5  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 48500 ریال 49500 ریال
6 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47300 ریال 44900 ریال (off)
7 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D   44000 ریال (off)
8 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 48600 ریال 49000 ریال
9  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 51200 ریال  
10 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 48800 ریال 51000 ریال(مارون)
11 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F  53200 ریال 54900 ریال (مهر)
12 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 54500 ریال  
13  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 52200 ریال 53500 ریال
14 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110   53200 ریال
15 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA    
16 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 55200 ریال  
17 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 52100 ریال 52700 ریال
18  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 53200 ریال  
19 پلی اتیلن سبک فیلم 0030    
20 پلی استایرن معمولی 1540 53200 ریال  
21 پلی استایرن مقاوم 7240 55300 ریال  
22 پلی استایرن انبساطی 300 61000 ریال  
23 پلی استایرن انبساطی 200 56000 ریال  
24 بندر امام PVC-S65 31400 ریال  
25 PVC- S65 غدیر 30300 ریال  
26 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C    
27 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L    
28 پلی پروپیلن نساجی Z30S 41000 ریال  
29 پلی پروپیلن  C30S 41500 ریال  
30 پلی پروپیلن نساجی ZH510L 40500 ریال  
31 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 38700 ریال  
32 ABS 0150 59000 ریال  
33 پلی استایرن انبساطی وارداتی 51500 ریال  

 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :