اعلانات قیمت مواد اولیه
1393/11/02 09:39

قیمت مواد اولیه؛ پنجشنبه ۲ بهمن ماه

قیمت مواد اولیه؛ پنجشنبه ۲ بهمن ماه

قیمت مواد اولیه؛ پنجشنبه ۲ بهمن ماه


ردیف نام ماده اولیه قیمت به ریال/ Source 1 قیمت به ریال/ Source 2
1 پلی اتیلن سبک فیلم 0075   53200 ریال
2  پلی اتیلن سبک فیلم 0200   54000 ریال
3 پلی اتیلن سبک فیلم 0190   53000 ریال
4 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00   50000 ریال
5  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00   50300 ریال
6 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H   47500 ریال
7 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D   44600 ریال(off)
8 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA   49500 ریال
9  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3  

 

10 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5   51000 ریال (مارون)
11 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F   56000 ریال (مهر)
12 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500    
13  پلی اتیلن سنگین بادی 0035    
14 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110   53000 ریال
15 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA    
16 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518    
17 پلی اتیلن سنگین بادی BL3   53000 ریال(جم)
18  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA    
19 پلی اتیلن سبک فیلم 0030    
20 پلی استایرن معمولی 1540    
21 پلی استایرن مقاوم 7240    
22 پلی استایرن انبساطی 300    
23 پلی استایرن انبساطی 200    
24 بندر امام PVC-S65    
25 PVC- S65 غدیر    
26 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C    
27 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L    
28 پلی پروپیلن نساجی Z30S    
29 پلی پروپیلن  C30S    
30 پلی پروپیلن نساجی ZH510L    
31 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821    
32 ABS 0150    
33 پلی استایرن انبساطی وارداتی    

 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها :