اعلانات قیمت مواد اولیه
1393/11/06 09:00

قیمت مواد اولیه؛ دوشنبه ۶ بهمن ماه

قیمت مواد اولیه؛ دوشنبه ۶ بهمن ماه

قیمت مواد اولیه؛ دوشنبه ۶ بهمن ماه

ردیف نام ماده اولیه قیمت به ریال/ Source 1 قیمت به ریال/ Source 2
1 پلی اتیلن سبک فیلم 0075   51500 ریال
2  پلی اتیلن سبک فیلم 0200   53500 ریال
3 پلی اتیلن سبک فیلم 0190   51500 ریال
4 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00   50300 ریال
5  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00   50300 ریال
6 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H   46700 ریال
7 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D   46100 ریال
8 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA   48900 ریال
9  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3  

 

10 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5   50500 ریال
11 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F   54200 ریال
12 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500    
13  پلی اتیلن سنگین بادی 0035   48200 ریال
14 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110   51200 ریال
15 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA    
16 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518    
17 پلی اتیلن سنگین بادی BL3   51500 ریال
18  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA    
19 پلی اتیلن سبک فیلم 0030    
20 پلی استایرن معمولی 1540   46000 ریال (تبریز)
21 پلی استایرن مقاوم 7240   49100 ریال (تبریز)
22 پلی استایرن انبساطی 300    
23 پلی استایرن انبساطی 200    
24 بندر امام PVC-S65    
25 PVC- S65 غدیر    
26 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C    
27 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L    
28 پلی پروپیلن نساجی Z30S   47900 ریال
29 پلی پروپیلن  C30S   48000 ریال
30 پلی پروپیلن نساجی ZH510L    
31 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821    
32 ABS 0150    
33 پلی استایرن انبساطی وارداتی    

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها :