اعلانات قیمت مواد اولیه
1393/11/13 06:08

قیمت مواد اولیه؛ دوشنبه ۱۳ بهمن ماه

قیمت مواد اولیه؛ دوشنبه ۱۳ بهمن ماه
قیمت مواد اولیه؛ دوشنبه ۱۳ بهمن ماه

ردیف نام ماده اولیه قیمت به ریال/ Source 1 قیمت به ریال/ Source 2
1 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 51,000 ریال 51800 ریال
2  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 50,000 ریال 50000 ریال
3 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,000 ریال 47700 ریال
4 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 50,700 ریال  
5  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 50,500 ریال  
6 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 46,200 ریال 46500 ریال
7 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D   46200 ریال
8 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 46,000 ریال 46400 ریال (امیرکبیر)
9  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 48,000 ریال

48000 ریال (اراک)

10 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 43,000 ریال 42500 ریال (مارون)
11 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 54,200 ریال 54200 ریال (مهر)
12 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 46,000 ریال  
13  پلی اتیلن سنگین بادی 0035  66,000 ریال  
14 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110   46700 ریال
15 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA    
16 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 43,500 ریال  
17 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 52,700 ریال 45700 ریال (جم)
18  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 48,700 ریال  
19 پلی اتیلن سبک فیلم 0030    
20 پلی استایرن معمولی 1540 46,500 ریال  
21 پلی استایرن مقاوم 7240 48,500 ریال  
22 پلی استایرن انبساطی 300 55,800 ریال  
23 پلی استایرن انبساطی 200 54,000 ریال  
24 بندر امام PVC-S65 29,900 ریال  
25 PVC- S65 غدیر 29,100 ریال  
26 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C    
27 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L    
28 پلی پروپیلن نساجی Z30S  35,000 ریال  
29 پلی پروپیلن  C30S 35,000 ریال  
30 پلی پروپیلن نساجی ZH510L 34,700 ریال  
31 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 37,000 ریال  
32 ABS 0150 59,000 ریال  
33 پلی استایرن انبساطی وارداتی 47,500 ریال  

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :