اعلانات قیمت مواد اولیه
1393/11/26 09:05

قیمت مواد اولیه؛ یکشنبه ۲۶ بهمن ماه

قیمت مواد اولیه؛ یکشنبه ۲۶ بهمن ماه
قیمت مواد اولیه؛ یکشنبه ۲۶ بهمن ماه

ردیف نام ماده اولیه قیمت به ریال/ Source 1 قیمت به ریال/ Source 2
1 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 49,700 ریال 50000 ریال
2  پلی اتیلن سبک فیلم 0200 49,500 ریال 49400 ریال
3 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 48,700 ریال 49500 ریال
4 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 48,700 ریال 48800 ریال
5  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 48,700 ریال 48850 ریال
6 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 46,000 ریال 46300 ریال
7 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D    
8 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 45,500 ریال 45900 ریال
9  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 48,000 ریال

49700 ریال

10 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 42,700 ریال 43250 ریال (مارون)
11 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 49,200 ریال 49400 ریال (مهر)
12 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 47,000 ریال  
13  پلی اتیلن سنگین بادی 0035 49,500 ریال ریال
14 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110   47300  ریال
15 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA    
16 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 47,000 ریال  
17 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 46,000 ریال 46200 ریال
18  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 47,000 ریال  
19 پلی اتیلن سبک فیلم 0030    
20 پلی استایرن معمولی 1540 46,000 ریال  
21 پلی استایرن مقاوم 7240 48,200 ریال  
22 پلی استایرن انبساطی 300 57,000 ریال  
23 پلی استایرن انبساطی 200 55,300 ریال  
24 بندر امام PVC-S65 30,500 ریال  
25 PVC- S65 غدیر 30,200 ریال  
26 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C    
27 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L    
28 پلی پروپیلن نساجی Z30S 36,000 ریال  
29 پلی پروپیلن  C30S 36,200 ریال  
30 پلی پروپیلن نساجی ZH510L 35,800 ریال  
31 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 37,000 ریال  
32 ABS 0150 59,000 ریال  
33 پلی استایرن انبساطی وارداتی    

 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :