اعلانات قیمت مواد اولیه
1393/12/04 08:44

قیمت مواد اولیه؛ دوشنبه ۴ اسفندماه

قیمت مواد اولیه؛ دوشنبه ۴ اسفندماه
قیمت مواد اولیه؛ دوشنبه ۴ اسفندماه

ردیف نام ماده اولیه قیمت به ریال/ Source 1 قیمت به ریال/ Source 2
1 پلی اتیلن سبک فیلم 0075   46500 ریال
2  پلی اتیلن سبک فیلم 0200   48500 ریال
3 پلی اتیلن سبک فیلم 0190   44550 ریال
4 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00   46500 ریال
5  پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00   46500 ریال
6 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H   45000 ریال
7 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D    
8 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA   44400 ریال
9  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3  

48200 ریال (امیرکبیر)

10 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5   44100 ریال (مارون)
11 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F   46500 ریال (مهر)
12 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500    
13  پلی اتیلن سنگین بادی 0035   48600 ریال
14 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110   43500 ریال
15 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA    
16 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518    
17 پلی اتیلن سنگین بادی BL3   43550 ریال (مارون)
18  پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA    
19 پلی اتیلن سبک فیلم 0030    
20 پلی استایرن معمولی 1540    
21 پلی استایرن مقاوم 7240    
22 پلی استایرن انبساطی 300    
23 پلی استایرن انبساطی 200    
24 بندر امام PVC-S65    
25 PVC- S65 غدیر    
26 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C    
27 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L    
28 پلی پروپیلن نساجی Z30S    
29 پلی پروپیلن  C30S    
30 پلی پروپیلن نساجی ZH510L    
31 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821    
32 ABS 0150    
33 پلی استایرن انبساطی وارداتی    

 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :